t

OZNANILA

                  od 5. do 12. februarja

                            

 

 

 

NEDELJA

    5. februar

5. nedelja med letom; Agata, devica, mučenka

ob 9. uri maša za Nežo Cafuta osmina; za Petra Pehan obl in starše Ploj; za Franca Zorec; za župljane

PONEDELJEK

Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci

TOREK

Rihard, kralj

 SREDA

Hieronim Emiliani, redovnik; Prešernov dan

ČETRTEK

Apolonija (Polonca), devica, mučenka

PETEK  

Sholastika, devica, redovnica

SOBOTA  

Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov

NEDELJA

12. februar

6. nedelja med letom

ob 9. uri maša za Franca Gojkošek 30.dan; za Slavo Rojko obl; za Štefko Dornik; za župljane

- seja ŽPS

 

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol  pokvari, s čim naj se soli? Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti…Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5, 12 -16)